SKALAUK TEISINGAI

CropLife Lietuva asociacijos įgyvendinamas augalų apsaugos produktų pakuočių tvarkymo sistemos bandomasis projektas. Projektu siekiama sukurti pakuočių tvarkymo sistemą, kuri įgyvendintų žiedinės ekonomikos principus ir užtikrintų tvarų augalų apsaugos produktų pakuočių surinkimą ir perdirbimą.

Apie projektą

SKALAUK TEISINGAI – padeda augalų apsaugos produktų gamintojams įgyvendinti gamintojo atsakomybės principą, kuris  įtvirtina gamintojų ir importuotojų atsakomybę už jų vidaus rinkai tiekiamų gaminių ir pakuočių poveikį aplinkai per visą būvio ciklą nuo gamybos iki saugaus atliekų sutvarkymo.

Projekto dalyviai – savanoriškai dalyvaujantys ir projekto konsultantų apmokyti ūkininkai, žemės ūkio bendrovės, įmonės ir profesionalūs augalų apsaugos produktų naudotojai, kurie tinkamai išskalauja, išdžiovina ir išrūšiuoja pakuotes, bei paruošia jas surinkimui.

Paslaugos teikėjas – pakuočių surinkimą ir sutvarkymą vykdo licencijuota atliekų tvarkymo bendrovė – ŽALVARIS.

Projektą įgyvendinaCropLife Lietuva asociacija  ir jos atstovaujami nariai – produktų gamintojai.

Kaip teisingai skalauti?

Pakuotės skalaujamos ruošiant tirpalą purškimui – užpildant purkštuvą. Visas skalavimui naudojamas vanduo supilamas į darbinį tirpalą.

Integruotas skalavimo metodas:

Kodėl reikia skalauti?

  • Sunaudodami visą produktą – taupote pinigus, sunaudojate iki 2 % daugiau produkto
  • Iš pakuotės pašalinate daugiau kaip 99.99% produkto, todėl pakuotė gali būti nepavojinga atlieka
  • Sumažinate riziką pakenkti sveikatai ir aplinkai
  • Sumažinate surinkimo, tvarkymo kaštus ir palengvinate perdirbimo procesą
  • Prievolė numatyta teisės aktų

Saugus naudojimas

Saugus augalų apsaugos produktų naudojimas yra sudėtinė pakuočių tvarkymo dalis. Dirbant su augalų apsaugos produktais, būtina dėvėti asmenines apsaugos priemones, t. y. priemones, skirtas asmeniui apsaugoti nuo rizikos veiksnių, keliančių pavojų jo saugai ir sveikatai.

Prieš  pradedant darbą, būtina perskaityti produkto etiketę ir susipažinti su saugos priemonių skyriuje nurodytomis konkrečiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis operatoriui ir (ar) darbuotojams.

Tvarkant jau išskalautas tuščias pakuotes rekomenduojame dėvėti vienkartines pirštines ir darbo rūbus.

Medija