Saugus naudojimas

Saugus augalų apsaugos produktų naudojimas yra sudėtinė pakuočių tvarkymo dalis. Dirbant su augalų apsaugos produktais, būtina dėvėti asmenines apsaugos priemones, t. y. priemones, skirtas asmeniui apsaugoti nuo rizikos veiksnių, keliančių pavojų jo saugai ir sveikatai.

Prieš  pradedant darbą, būtina perskaityti produkto etiketę ir susipažinti su saugos priemonių skyriuje nurodytomis konkrečiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis operatoriui ir (ar) darbuotojams.

Tvarkant jau išskalautas tuščias pakuotes rekomenduojame dėvėti vienkartines pirštines ir darbo rūbus.